اهداف

admin ۴ بهمن ۱۳۹۷ 438

امروزه یک فعالیت اقتصادی، زمانی توانایی رسیدن به موفقیت را خواهد داشت که در قدم اول برای آینده کاری خود هدف گذاری های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشد. هدف گذاری برای هر فعالیت به منزله مشخص بودن راه و روشن کردن تاریکی های پیش روی می باشد. اگر شرکتی امروزه توانسته در حیطه های فعالیت خود به درجه بالایی از موفقیت برسد به دلیل طراحی اهداف کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت برای آینده کاری خود بوده است. در اینجا به گوشه ای از اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و استراتژی این شرکت می پردازیم که به شرح ذیل قابل تعریف است .

اهداف بلند مدت: عمدتاً اهداف بلند مدت شرکت را می توان به شرح زیر برشمرد:

ارتقاء کیفیت خدمات کارشناسی و مشاوره ای تا سطوح قابل قبول مراجع معتبر کشور و بین المللی
ایجاد اشتغال مناسب در بخش خدمات مشاوره ای، فنی و علمی کشور
ایجاد تحول در نحوه ارائه و انجام خدمات کارشناسی و فنی
شرکت در مناقصات بین المللی
ارائه خدمات برون مرزی و کسب درآمد ارزی برای کشور
انجام فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی مرتبط با فعالیت شرکت در جهت اعتلای علمی کشور و دستیابی به استانداردهای جهانی
دستیابی به استانداردهای مورد نیاز شرکت های بین المللی
انتشار تجربیات کسب شده در زمینه تحقق و توسعه
بهره گیری از خلاقیت و نوآوری در توسعه شرکت
مشارکت در سازندگی و بازسازی زیرساخت های عمرانی کشور با استفاده از امکانات موجود
ایجاد آرشیو معتبر اسناد و مدارک فنی و علمی در سطح کشور مطابق با استانداردهای بين المللي
ایجاد بستر مناسب برای مشارکت نیروهای متخصص و متعهد در صحنه توسعه اقتصادی کشور
حفظ، نگداری و استفاده بهینه از منابع، امکانات و استعدادهای عمرانی و اقتصادی موجود
ایجاد فرصت های شغلی در حوزه عمران و آبادانی کشور و کمک به سیستهای محرومیت زدایی

اهداف میان مدت:مدیریت شرکت به اهداف میان مدت خور به مثابه پلی میان اهداف کوتاه مدت با اهداف بلند مدت می نگرد. این بدان معناست که آخرین قدم برای رسیدن به اهداف بلند مدت، گذشت از اهداف میان مدت است بنابراین برای رسیدن به اهداف بلند مدت باید با قدرت تمام اهداف میان مدت را پشت سر بگذاریم.اهداف میان مدت شرکت به شرح ذیل پیگیری می شود:

دستیابی به روش های نوین انجام مطالعات و ارائه خدمات کارشناسی و فنی و مشاوره ای
دستیابی به سطح بالای بهره وری
ایجاد نظام مبادله اطلاعات و مشارکت در خدمات با موسسات مشابه
آموزش نیروهای انسانی در دوره های تخصصی داخلی و خارجی جهت ارتقاء کیفیت عامل نیروی متخصص
عضویت در مجامع علمی، فنی و حرفه ای، شرکت در سمینارها و کنفرانسهای علمی داخلی و خارجی و تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی فعالیت های حرفه ای
انتشار کتب و نشریات تخصصی در زمینه های فعالیت علمی و فنی کشور

اهداف کوتاه مدت شرکت:مدیریت شرکت اهداف کوتاه مدت خود را بر پایه عمل به تعهدات و قراردادهای بسته شده با کارفرمایان بنا نهاده است و همواره بر این نکته تأکید نموده که در سایه عمل به اهداف کوتاه مدت می توان اهداف بلند مدت را عملی نمود؛ لذا اهداف کوتاه مدت بخش بزرگی از مجموعه اهداف مدیریت شرکت را شامل می شود.اهداف کوتاه مدت شرکت به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

توسعه کمی فعالیت ها
توسعه راندمان کاری
توسعه نیروی انسانی
توسعه فضای کاری