تماس با ما

admin ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ 646

پارامادان - تهران (دفتر مرکزی)

تهران- خیابان خرمشهر ـ خیابان عربعلی ـ خیابان نسترن شرقی ـ پلاک ۴ – واحد ۲

تلفن : ۸۸۵۱۱۱۱۷-۰۲۱ و ۸۸۵۱۱۱۱۸-۰۲۱

فکس : ۸۸۵۱۷۷۹۹-۰۲۱

وب سایت :www.paramadan.com

پست الکترونیکی :paramadan_co@yahoo.com
info@paramadan.com

پارامادان -تهران (شعبه)

خیابان جشنواره، میدان والفجر، خیابان زهدی (امین) ، کوچه فضلعلی، پلاک ۶، واحد ۲.
تلفکس: ۰۲۱۷۷۳۳۳۴۸۱

پارامادان - دفتراصفهان

اصفهان- خیابان هزارجريب- خيابان مرداويج(شيخ كليني)- نرسيده به سه راه عمار- پلاك ۱۴۶- طبقه سوم

تلفن : ۲ -۳۶۷۰۲۱۳۱-۰۳۱

فکس :۳۶۶۹۵۵۲۲-۰۳۱

پارامادان - دفتر بوشهر

بوشهر- خیابان مطهری ـ ساختمان مبل رضاـ طبقه دوم – واحد ۶

تلفن : ۳۵۳۶۵۱۲-۰۷۷۱

فکس : ۵۵۶۵۵۸۱- ۰۷۷۱