عامل كنترل پروژه هاي سازمان سرمایه گذاری

عامل كنترل پروژه هاي سازمان سرمایه گذاری
 • نام پروژه : ارائه خدمات مشاوره كنترل پروژه هاي سازمان سرمایه گذاری
 • نام کارفرما : سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران
 • نوع پروژه : عامل کنترل پروژه
 • تاریخ شروع : 1395
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت :
 • آدرس :

  مناطق 22 گانه شهرداری تهران

مسجد و مدرسه شاهین شهر

مسجد و مدرسه شاهین شهر
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله سوم مسجد و مدرسه شاهین شهر
 • نام کارفرما : مسکن و شهرسازی اصفهان
 • نوع پروژه : آموزشی - مذهبی
 • تاریخ شروع : 1375
 • تاریخ پایان : 1375
 • مساحت : 11،200 متر مربع
 • آدرس :

  اصفهان

دانشکده بهداشت دانشگاه اصفهان

دانشکده بهداشت دانشگاه اصفهان
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم دانشکده بهداشت دانشگاه اصفهان
 • نام کارفرما : دانشگاه اصفهان
 • نوع پروژه : آموزشی
 • تاریخ شروع : 1369
 • تاریخ پایان : 1369
 • مساحت : 9،400 مترمربع
 • آدرس :

  اصفهان

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
 • نام کارفرما : دانشگاه اصفهان
 • نوع پروژه : آموزشی
 • تاریخ شروع : 1369
 • تاریخ پایان : 1369
 • مساحت : 7،500 مترمربع
 • آدرس :

  اصفهان

دانشگاه پیام نور اصفهان

دانشگاه پیام نور اصفهان
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم ساختمان دانشگاه پیام نور
 • نام کارفرما : دانشگاه پیام نور
 • نوع پروژه : آموزشی
 • تاریخ شروع : 1378
 • تاریخ پایان : 1378
 • مساحت : 12،300 مترمربع
 • آدرس :

  اصفهان

طراحي بيمارستان نورافشار تهران

طراحي بيمارستان نورافشار تهران
 • نام پروژه : انجام خدمات مشاوره مرحله اول و دوم و ارائه نقشه های اجرایی بیمارستان نور افشار
 • نام کارفرما : جمعیت هلال احمر
 • نوع پروژه : درمانی
 • تاریخ شروع : 1380
 • تاریخ پایان : 1381
 • مساحت : 15،800 مترمربع
 • آدرس :

  تهران