طراحی مجموعه زندیه شیراز

طراحی مجموعه زندیه شیراز
 • نام پروژه : مسابقه طراحی مجموعه زندیه شیراز
 • نام کارفرما : شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
 • نوع پروژه : شهری - بازآفرینی
 • تاریخ شروع : 1394
 • تاریخ پایان : 1394
 • مساحت :
 • آدرس :

  شیراز

پروژه بوستان دانش و طبیعت

پروژه بوستان دانش و طبیعت
 • نام پروژه : ارائه خدمات مشاوره قسمت دوم مرحله اول و مرحله دوم پروژه بوستان دانش و طبیعت
 • نام کارفرما : سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
 • نوع پروژه : شهری
 • تاریخ شروع : 01 بهمن 1392
 • تاریخ پایان : 31 شهریور 1393
 • مساحت : 40 هکتار
 • آدرس :

  تهران – شهرداری منطقه 19 تهران

طراحی بوستان باغ ایرانی

طراحی بوستان باغ ایرانی
 • نام پروژه : طراحی محوطه و ساختمان بوستان باغ ایرانی
 • نام کارفرما : سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران
 • نوع پروژه : شهری
 • تاریخ شروع : 05 خرداد 1397
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 10،500 مترمربع
 • آدرس :

  تهران – منطقه 20 شهرداری تهران

دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند

دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند
 • نام پروژه : انجام خدمات مشاوره مطالعات مراحل اول و دوم مبادی و دروازه های ورودی و ساختمان های مربوطه در منطقه آزاد اروند
 • نام کارفرما : سازمان منطقه آزاد اروند
 • نوع پروژه : شهری
 • تاریخ شروع : 14 مهر 1393
 • تاریخ پایان : 30 آذر 1394
 • مساحت : -
 • آدرس :

  استان خوزستان – منطقه آزاد اروند

طراحی سایت و مجتمع گردشگری کردان

طراحی سایت و مجتمع گردشگری کردان
 • نام پروژه : مجتمع گردشگری کردان
 • نام کارفرما : شرکت شریفان دانا پویا
 • نوع پروژه : شهری - مجموعه گردشگری
 • تاریخ شروع : 1389
 • تاریخ پایان : 1389
 • مساحت : 100،000 مترمربع
 • آدرس :

  استان البرز – کردان

ساماندهی میدان امام خمینی(ره)

ساماندهی میدان امام خمینی(ره)
 • نام پروژه : ساماندهی میدان امام خمینی(ره)
 • نام کارفرما : معاونت شهرسازی و معماری
 • نوع پروژه : شهری - بافت و بناهای تاریخی
 • تاریخ شروع : 1394
 • تاریخ پایان : 1394
 • مساحت :
 • آدرس :

  تهران

طرح تفصیلی شهر خورزوق

طرح تفصیلی شهر خورزوق
 • نام پروژه : طرح تفصیلی شهر خورزوق
 • نام کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
 • نوع پروژه : شهری
 • تاریخ شروع : 16 شهریور 1396
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : -
 • آدرس :

  اصفهان، شهر خورزوق

عاملیت چهارم مدیریت بافت و بناهای تاریخی

عاملیت چهارم مدیریت بافت و بناهای تاریخی
 • نام پروژه : عاملیت چهارم مدیریت بافت و بناهای تاریخی
 • نام کارفرما : معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران
 • نوع پروژه : شهری
 • تاریخ شروع : 05 آبان 1393
 • تاریخ پایان : 31 شهریور 1397
 • مساحت : -
 • آدرس :

  تهران