پارکینگ طبقاتی فیروزه

پارکینگ طبقاتی فیروزه
 • نام پروژه : انجام خدمات طراحی مقدماتی و اجرایی و نظارت عالیه پارکینگ طبقاتی شهریار
 • نام کارفرما : حسن شورجه
 • نوع پروژه : خدماتی
 • تاریخ شروع : 1392
 • تاریخ پایان : 1396
 • مساحت : 32،000 مترمربع
 • آدرس :

  تهران – شهریار

ساختمان مدیریت دولتی اصفهان

ساختمان مدیریت دولتی اصفهان
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم ساختمان مدیریت دولتی اصفهان
 • نام کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی
 • نوع پروژه : اداری
 • تاریخ شروع : 1375
 • تاریخ پایان : 1375
 • مساحت : 8،200 مترمربع
 • آدرس :

  اصفهان

ساختمان مدیریت دولتی تهران

ساختمان مدیریت دولتی تهران
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم ساختمان مدیریت دولتی تهران
 • نام کارفرما : مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • نوع پروژه : اداری
 • تاریخ شروع : 1374
 • تاریخ پایان : 1374
 • مساحت : 17،100 مترمربع
 • آدرس :

  تهران

پروژه طرح توسعه مجلس شورای اسلامی

پروژه طرح توسعه مجلس شورای اسلامی
 • نام پروژه : ارائه خدمات مشاور و نظارت کارگاهی در پروژه طرح توسعه مجلس شورای اسلامی
 • نام کارفرما : شرکت ثامن سازه عرش
 • نوع پروژه : اداری
 • تاریخ شروع : 1392
 • تاریخ پایان : 1393
 • مساحت : 250،000 مترمربع
 • آدرس :

  تهران – میدان بهارستان

مجتمع مسکونی بوکان

مجتمع مسکونی بوکان
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله سوم مجتمع مسکونی بوکان
 • نام کارفرما : بخش خصوصی
 • نوع پروژه : مسکونی
 • تاریخ شروع : 1390
 • تاریخ پایان : 1390
 • مساحت : 5،700 مترمربع
 • آدرس :

  تهران – بوکان

ساختمان برق منطقه ای شیخ بهایی

ساختمان برق منطقه ای شیخ بهایی
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم ساختمان برق شیخ بهایی
 • نام کارفرما : شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
 • نوع پروژه : اداری
 • تاریخ شروع : 1381
 • تاریخ پایان : 1381
 • مساحت : 12،000 مترمربع
 • آدرس :

  تهران

پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان

پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان
 • نام پروژه : انجام خدمات مشاوره بروز رسانی و تکمیل مرحله اول پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان در روشن دشت و محوطه سازی
 • نام کارفرما : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
 • نوع پروژه : خدماتی - تجاری
 • تاریخ شروع : 26 شهریور 1392
 • تاریخ پایان : 16 آذر 1394
 • مساحت : 45 هکتار
 • آدرس :

  اصفهان

پارکینگ طبقاتی طالقانی

پارکینگ طبقاتی طالقانی
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم پارکینگ طبقاتی طالقانی
 • نام کارفرما : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
 • نوع پروژه : خدماتی
 • تاریخ شروع : 1380
 • تاریخ پایان : 1380
 • مساحت : 13،500 مترمربع
 • آدرس :

  تهران

ساختمان اداری- تجاری حکمت

ساختمان اداری- تجاری حکمت
 • نام پروژه : انجام خدمات مشاوره مرحله اول ،دوم و سوم ساختمان اداری- تجاری حکمت
 • نام کارفرما : شرکت مهندسی سد و سازه سپاهان
 • نوع پروژه : تجاری - اداری
 • تاریخ شروع : 1389
 • تاریخ پایان : 1389
 • مساحت : 1،100 مترمربع
 • آدرس :

  تهران – فرمانیه – بلوار شهید اندرزگو